makeITtoday – programování pro deti a rozvoj kreativního myšlení

makeITtoday – projekt, který zřejmě není potřeba představovat. I přesto se zeptám, mohli byste nám na úvod přiblížit vaši vizi a co v makeITtoday děláte?

Zjednodušeně řečeno, naší vizí je přinést všem studentům od 8 do 18 let kvalitní technologický základ a naučit je logickému a informatickému myšlení. Naše kurzy reflektují reálný svět a rozvíjí nadčasové dovednosti. Kromě technologických a digitálních dovedností se studenti přirozeným způsobem naučí i spolupracovat na projektu, prezentovat, argumentovat a vysvětlit svůj projekt.


Proč jste s projektem začali?

Impulzů bylo několik, ale ty hlavní jsou dva. Obě jsme studovaly v zahraničí a vidíme ohromný gap mezi soft skills v zahraničí a u nás, a proto jsme je chtěly přirozeným způsobem zakomponovat do výuky. Druhý důvod je, že se nikdo systematicky nevěnuje vzdělávání dětí v digitálních dovednostech, přestože je jasné, že to je nová forma gramotnosti.
 
 
Co by případně měli dělat rodiče, pokud neumí programovat, ale chtěli by se to třeba naučit, aby pak mohli učit své děti? Máte nějaké tipy, jak pomoci dětem začít s programováním?
 
Naše rodičovská základna se rozšiřuje. První zájemci byli zaměstnanci z IT firem, lidé z oboru, kteří na podobné kurzy čekali. V současnosti za námi chodí už i rodiče, kteří vnímají, že jsou pozadu a svěřují se nám, že mají strach, že jim ujíždí vlak, ale nechtějí do života přinést stejnou nevýhodu svým dětem. Samotní rodiče se zájmem o programování mohou začít se stejnými programy jako jejich děti, například Scratch je pro to ideální. Do budoucna se i my v makeITtoday plánujeme zaměřit na osvětu rodičů z ne-IT oborů.
 
 
Proč by se děti měly naučit kódovat? (kromě skutečnosti, že zde již existuje vysoká poptávka po programátorech)
 
Projekt makeITtoday vychází z myšlenky, že v dnešním světě se již většina profesí neobejde bez znalosti digitálních technologií a do budoucna bude těchto povolání jen přibývat. Studenti by si proto měli osvojit digitální dovednosti, aby mohli plně využít potenciál současného světa – ať už budou dělat cokoli.
 
 

V jakém věku by pak deti měly začít kódovat?

Tak třeba naše kurzy jsou navržené pro studenty od 8 let, kdy už umí číst a psát.
 
 
Jak ale zjistíte, jestli je kódování ta správná cesta – ještě důležitější , jak víte, že kódování bude dobrá volba pro vaše děti?
 
Programování je pro každého. Naše kurzy jsou speciálně navržené tak, aby bavily všechny kluky i holky bez rozdílu.
 
 
Jednou z chyb, která se často opakuje, když se nováčci učí něco nového je, že byli třeba od samého začátku informačně přehlceni nebo hozeni přes palubu. Místo toho bychom měli začít s něčím menším. Co si o tom myslíte?
 
Určitě. V našich hodinách lektoři postupují se studenty po malých krůčcích. Dávají si záležet, aby každý jednotlivec rozuměl probíranému tématu a na závěr hodiny často nechávají studenty, aby sami shrnuli, co se v hodině naučili. Naším dlouhodobým cílem není vychovat ze všech programátory, nýbrž nadchnout studenty v technologie a vzbudit v nich zájem a zvídavost.
 
 
Jaké jsou z vašeho pohledu nejlepší programovací jazyky pro děti, které začínají s programováním? Mohli byste rodičům doporučit nějaké vzdělávací aplikace nebo knihy?
 
Výběr programovacího jazyka nebo prostředí záleží hlavně na věku a zkušenostech daného studenta/studentky. Například u 8letého chlapce bez jakékoliv předchozí zkušenosti s programováním by nemělo smysl začít v Pythonu a spíše by ho to odradilo od dalšího programování.
 
U mladších dětí začínáme ve Scratchi, což je jazyk vyvinutý na MIT, je pro děti snadno pochopitelný a zároveň je naučí základní programovací principy, které využijí i jinde. Scratch je navíc dostupný z prohlížeče zcela zdarma, takže má student přístup ke svým projektům i po skončení kurzu třeba z domova. Spoustu edukativních aktivit (v angličtině) nabízí nezisková organizace code.org. Pusťte se do rodinné zábavy – třeba programováním ve ScratchiJr nebo hraním s malými robůtky Ozoboty, kteří nepotřebují ani tablet, ani počítač a programují se na základě barevných kódů a stačí k tomu jen papír a fixy. Můžete odstartovat ozobotí závod, kdo první ho provede všemi překážkami.
 

Co je pro děti efektivnější když se učí kódovat –  použít prezentace nebo jít cestou “live” kódování?

Kombinace. Každá skupinka studentů je jiná a naši lektoři se tomu snaží přizpůsobovat i své hodiny. Důležité je, aby si studenti získané znalosti vyzkoušeli i v praxi na projektech, které je budou bavit a doma se s nimi pochlubí rodičům.
 
 

Na základě vlastní zkušenosti – myslíte si, že někteří lidé se jako programátoři narodili, nebo je toto tvrzení jen přetrvávající mýtus?

Z naší zkušenosti může programovat úplně každý. Na naše kurzy technologických dovedností chodí kluci i holky s různými talenty, zájmy a zkušenostmi, a přesto má každý z nich předpoklady stát se skvělým programátorem/programátorkou.
 

Mohli byste nám říci více o svých výukových metodách v makeITtoday?

Učí u nás lektoři, které výuka baví a umí vést výuku zábavným způsobem a podporovat v studentech kreativitu. Hodiny vedeme interaktivně a vzhledem k malým skupinkám ve třídě (max. 10 studentů) se nám daří zapojovat každého jednotlivce. Snažíme se studenty především nadchnout v technologie a ukázat jim, jak je využít ve svůj prospěch i v běžném životě. Ve výuce pracujeme na zábavných projektech a teoretickou látku si ukazujeme na praktických příkladech. Hotové projekty prezentujeme před ostatními spolužáky a pracujeme se zpětnou vazbou.
 

 

Kde můžeme najít více informací o tom, co makeITtoday nabízí a jaké jsou možnosti vzdělávání?

Všechny potřebné informace (vhodný věk, obsah a program kurzu atp.) o kurzech, workshopech, táborech a dalších našich aktivitách najdete na našich webových stránkách www.makeittoday.cz. Různé zajímavosti o technologiích, lektorech nebo našem způsobu výuky sdílíme také na našich sociálních sítích.

 

Co je nejdůležitější součástí vašeho projektu a kurzů?

Velmi si vážíme práce našich lektorů, protože bez nich by to prostě nešlo. 🙂 Tým lektorů v současné době čítá zhruba 20 odborníků z jednotlivých oblastí, kteří buď pracují v technologických firmách, nebo jde o odborníky na volné noze živící se programováním, grafikou a jinými souvisejícími obory. Vybrané kurzy jsou vedené i studenty vyšších ročníků, kteří mohou mít pokročilé zkušenosti ze zahraničí, ale především sdílejí stejné hodnoty jako zbytek týmu.
 

 

Na čem v současné době pracujete a jaké jsou vaše plány do konce roku?

Od září probíhají v makeITtoday pravidelné kurzy technologických a digitálních dovedností. Letos pokračujeme v prezenčním formátu a nově jsme spustili také online kurzy. Od poloviny října jsme pro studenty připravili zábavné sobotní workshopy na konkrétní témata, jako je například Minecraft, grafika, 3D modelování, programování robotů nebo produkce hudby.
 
Vzhledem k aktuální situaci a zvýšené poptávce po online aktivitách jsme se rozhodli otevřít nový běh online kurzů Scratche pro mladší žáky a Pythonu pro starší studenty od 2. listopadu 2020. Příležitosti mohou využít třeba rodiny, kterým v závislosti na covidová opatření odpadly prezenční kroužky, nebo “opozdilci”, kteří se nestihli přihlásit na naše pravidelné kurzy v září. 
 
 
 
 
 

Hand-picked related articles

For Talents
Team Techloop

How to Pull an Epic, All-Night Coding Session

We’ve all been there. Deadline looming the next day and still a mountain of coding to get through. Even if you’re not a developer, we all have to stay up

For Companies
Techloop Team

IT hiring in 2020 – What will happen?

As for many, the events unfolding in recent weeks have pushed everyone’s boundaries into managing new challenges that few were prepared for. I’ve been on dozens of calls in the

For Talents
Techloop Team

TOP Companies hiring amid COVID-19

In spite of the uncertainty that the current difficult situation has caused worldwide, many companies are still hiring to fill essential roles. At Techloop, we are doing our best to

Subscribe to our blog!

Join thousands of others who get our free weekly newsletter covering tech hiring, development and beyond!

We hate spam too, unsubscribe at any time.

Subscribe to our blog!

Join thousands of others who get our free weekly newsletter covering tech hiring, development and beyond!

We hate spam too, unsubscribe at any time.